Frihed – under Censur! Skrevet af Torben Brandstrup

Tirsdag den 15 September 2020.
Hvor er Folk dog dumme! Folk reagerer, som hovedløse Høns! Tænk, at hele Verdenen, der iblandt hele Danmark lukkes ned, saa Folket keder sig ihjel, bare for, at en Firs aarig Mand med Aandedrætsbesvær fra Aabenraa kan faa Lov til at blive En og Firs Aar.

Bevares. Jeg gaar helt ind for, at bevare Liv. Jeg er Humanist, støtter trofast Unicef, er medlem af Kunstnere for Fred. Dog skal Livet ikke gaa i staa.

Hvert Aar dør der fra Seks Hundrede, og op til Et Tusinde Mennesker af den almindelige Influenza i Danmark. Skal man da lukke Danmark ned, for at udrydde Influenzaen?

Skal man afskaffe Sukker, for at undgaa Sukkersyge, Blodpropper, Fedme, daarlig Tandhygiejne, o.s.v., o.s.v.?

Skal man afskaffe alt det, der muligvis kan give Kræft, blot for at være paa den sikre Side?

Skal man pakke sine Børn ind i Vat og Bormuld, for saa er man sikker paa, at de undgaar Trafikuheld?

Undskyld mig, hvis Livet er saa farligt, hvorfor saa ikke bare aflive de ældre og svage, saa de ikke dør af Corona? Sikke dog en Løsning, og hvis man er bange for, at faa Corona, saa kan man bosætte sig i en Kasse iført Iltmaske, subsidiært begaa Selvmord.

Hvor er det dejligt, at Eliten (Borgerlige.) kan pege Fingre af Ungdommen, for det er da klart dem der spreder Smitte. Vor Herre paa Porcelæns-Stol med Hul i, siger Jeg bare!

Det siges, at hende den Nitten aarlige Covid Corona fra Kina medbringer Sygdommen. Jeg synes, at det mere og mere staar klart, at Folks Reaktion paa Virussens mulige Eksistens ér selve Sygdommen. Velfærden, og Adfærden er ved at blive sat over styr, til Fordel for Afstand, og Mundbind.

Medmenneskelighed er en meget vigtig Ting, ligeledes Empati, Moral, og Omtanke, og et Slogan som FRIHED, LIGHED, BRODERSKAB kan let komme til at omformuleres til FORBUD, MIG FØRST, AFSTAND.

Jeres Statsminister Fru Fedte Madriksen, og hende Lakaj Magnus Tagmus, har skræmt hele Folket til total Stilstand. Livet skal vel leves. Eller hvad?

Skal man virkelig have daarlig Samvittighed fordi, at man er til, og skal man blive hjemme for at undgaa, at nogle bliver syge? De Folk der maatte være i Risikozonen, burde blive hjemme, faa en god Hjælp, og opfordrer Folk til, at leve Livet i Frihed.

Hvis Coronaen er saa farlig, hvorfor begaar vi saa ikke bare Selvmord allesammen, saa er der ingen der bliver smittet, for det staar da mere og mere klart, at man er uønsket i denne Verden hvor, at det kun bliver dummere og dummere altsammen.

Mundbind, og spritte Hænder… “Man binder os paa Mund og Haand.” hedder en gammel Revyvise. Den er aktuel i Dag, for man maa ingenting. Regeringens, og W.H.O.s Motto er “Tillid er godt, men Kontrol er bedre.”, og deres Slagsang er ændret fra “Plante Smil, og plante solskin.” til “Plante Had, og plante afsky.”.

Hvor er Livet dog forfærdeligt! Livslysten bliver mindre Dag for Dag pG.a. W.H.O., og Verdenens Politikere, som indfører sindssyge, forfærdelige, unaturlige, og helt klart usmagelige Love, og anser Folk som værende dumme, dovne, og ude af Stand til at styre sig selv. Føj siger Jeg bare!

Hvad er der sket med Frihed under Ansvar? Hvad er der sket med almindelig sund Fornuft?

Livet har en Risiko, som er, at man kan dø, og det maa man desværre acceptere. Jeg vil hellere leve mit Liv, uden de dumme Corona-Love, og risikere, at faa besøg af hende den Nitten aarige Fru. Covid Corona, og ende med at dø af hendes berøring.

Mundbind er aandsvagt, i gamle Cowboy-Film var de kriminelle udstyret med netop saadan noget Møg, for ikke at blive genkendt.

Hvad skete der med Demokratiet, som blev indført ved Afskaffelsen af Enevælden tilbage i 1849?

Alle de Tiltag der sker i Dag, anno 2020, Lortens Aar ifølge den kinesiske Kalender i øvrigt, er skabt af en Skræmmekampagne, som ikke er set siden Stasi-Styret i det gamle Øst-Tyskland (D.D.R.), og i Fyrrende da Nazisterne gjorde det mere og mere snævert for Jøderne.

Folket er ved at blive kastreret, og Folket manipuleres, og adfærdsreguleres i en saadan unaturlig, og usmagelig Grad, at man næsten kan faa Lyst til at begaa Selvmord.

I øvrigt er det interessant, at tænke paa, at alle de Emner, som Folk før i Tiden talte om er mere eller mindre forsvundet. Klima, Ældrepleje, Børneinstitutioner, Sygehussektoren, Bankerne, Politikernes Rævekager, o.s.v., alt er forstummet.

Bare Klimaet f.Eks., den klarer Coronaen, for Folk laver ingenting, og forurener dermed mindre. Hvis det er saadan det forholder sig, saa er der kun en Ting, at sige om den Sag, og det er, at det er den forkerte Maade, for saadan løser man ikke Klimaproblemerne.

Frihed – under Ansvar, Næstekærlighed!
Intet uden Mildhed.
Ærbødigst
Torben Brandstrup.

LInk til artiklen “Frihed” som pdf fil til download og print

Hold Afstand Undgaa smitte ved at følge disse nemme Raad
Af Torben Brandstrup.