hvem er vi?

Kunstnere for fred er den danske afdeling af PAND INTERNATIONAL (Performers and Artists for Nuclear Disarmament), som blev dannet i 1983 i USA af bl.a. sangeren Harry Belafonte.

Kunstnere for fred i Danmark blev stiftet 1984 med det formål at tilskynde professionelle kunstnere til at stille deres talent og faglige kunnen til rådighed for projekter, der støtter fred og nedrustning, beskyttelse af miljøet, international solidaritet og samarbejde samt menneskers ligeret uanset hudfarve, køn og religion.

Kunstnere for fred samarbejder også med andre dele af fredsbevægelsen, miljøbevægelsen samt med solidaritets- og antiracist-organisationer og kan også lave selvstændige arrangementer.
Kunstnere for fred er tilknyttet Danmarks Fredsråd.