medlemsskab

Vil du være medlem hos Kunstnere for Fred?

Enhver professionel kunstner kan blive medlem.
Som professionel forstås enhver, som er eller kunne være medlem af den faglige organisation på det pågældende kunstneriske område. Derudover er medlemskab åbent for professionelle teaterteknikere, filmarbejdere og andre, der deltager direkte i den kunstneriske produktion.

For tiden har vi medlemmer blandt skuespillere, musikere, sangere, dansere, filmarbejdere, billedkunstnere, gøglere, kunsthåndværkere, forfattere, dramatikere, komponister, sceneinstruktører, scenografer og teaterteknikere. Medlemskab koster (mindst) 150 kr årligt.
Du kan være AKTIVT MEDLEM eller STØTTEMEDLEM.

Vores gironummer er: +01 + 16983373 (Kontingent bedes indbetalt her)

eller kontonummer: 1551 0016983373
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN OG ADRESSE NÅR DU OVERFØRER BELØBET!

Kunstnere for Fred har samarbejde med en lang række andre fredsorganisationer. Se mere under links.