Pernille Grummes tale ved demonstration mod epidemiloven den 13-11-2020

Tale_Pernille_Grumme-13-11-2020 som PDF fil

Og hele teksten med tak til Torben Brandstrup for “Brevet til Mette Frederiksen”

Pernille Grummes tale ved demonstrationen mod epidemiloven den 13.11.2020

Afviklingen af demokratiet, folkestyret, sker gradvist mens fascismen lige så gradvist bliver indført.  En lille bid ad gangen, så folket ikke opdager det.

Man lovpriser den danske ytringsfrihed, mens man i samtidig umuliggør den. Man tillader hånspot og latterliggørelse af de svageste, men tillader ingen kritik af magten.

Man fjerner støtten til alle opponerende aviser og tidsskrifter, og lukker kritiske opslag og hele hjemmesider ned.

Under dække af at ville afværge fake-news, indfører man benhård censur på hele internettet og i dagbladenes kommentatorspor.

Man lukker munden på alle de farlige røster, der kommer fra kunstnerne. Man beskærer år efter år kulturbudgettet, de små forlag bliver opslugt af de store, man fjerner støtten til de små teatre, til spillestederne, til dokumentar – og novellefilm, man nedlægger radioteatret og B&U, og man lukker radio 24.7.

Man kontrollerer, overvåger, registrerer, kropsvisiterer, gennemlyser og ydmyger.

Når man strammer en lov, kalder man det, at man ”reviderer” den.  Så man ”reviderede” Offentlighedsloven.

Herefter kan man ikke mere søge agtindsigt i politiske beslutninger og deres grundlag.  Så det blev ikke muligt at gennemskue, på hvilket grundlag, Thorning-Schmidt-regeringen og dens korrupte finansminister solgte Dong til Goldman Sachs for halv pris.

Og Frederiksen-regeringen kunne nægte at udleve de korrespondancer, regeringen havde med WHO, og vel sagtens også World Economic Forum, om Den Stor Corona-Nedlukning.

Den beslutning, som er baggrund for, at vi tvinges til at gå med masker, der som bekendt er ekstremt sundhedsfarlige og indeholder kræftfremkaldende stoffer. Den beslutning, som forbyder os at samles og glædes, – og som betyder døden for 1000-vis af virksomheder.

I de sidste dage har man som bekendt nedlagt en hel industri på et ulovligt grundlag. Der er så sandelig behov for tilbundsgående agtindsigt her.

Så fik vi Påvirkningsloven. Herefter blev det kriminelt at ytre sig kritisk, hvis denne kritik, I FØLGE MYNDIGHEDERNE, er fremsat i samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste. Så hvis man ytrer sig IMOD at Danmark skal bidrage til NATO’s massemords-og plyndringstogter mod lande, som intet har gjort os, så risikere man at blive dømt som kriminel påvirkningsagent.

Men krigen mod terror ligger for tiden i dvale, så nu skal vi skræmmes til lydighed af noget andet.

 Og med Epidemiloven bliver demokratiet definitivt afviklet.

Militær og politi skal ikke længere beskytte os, men begå overgreb imod os. Uden dommerkendelse kan man blive anholdt i sit eget hjem og blive tvangsinjiceret med et fluidum, som man ikke kan få at vide, hvad indeholder, – alene fordi man er mistænkt for at være mistænkt.

Og hvis man protesterer imod, at de folkevalgte, vellønnede politikere, på denne måde tager alle vores rettigheder fra os, uden at vi kan få den virkelige årsag at vide, så lider man af en Samfundskritisk Sygdom, for hvilken man kan blive buret inde for på LIVSTID!

Vi, folket, bliver behersket både af magten og pressen, den fjerde statsmagt, der netop skulle kontrollere magten. For vagthundene adlyder som logrende skødehunde, og lader derfor ingen kritiske røster komme til orde. For vagthundene står vagt om magten!

Så på trods af, at vi har stået og larmet nu i 10 dage, har der ikke været et eneste kvæk om epidemi-loven eller modstanden imod den i medierne, hvor man i øvrigt diskuterer sexisme på arbejdspladsen, og retten til at tegne Muhamed med en bombe i turbanen nu på 16. år…

Vi udfører pressens arbejde: Vi stiller spørgsmål, vi kræver svar, vi informerer, vi debatterer, vi kæmper for vores frihed til at leve og grine sammen, for retten til at bestemme over egen krop, og ikke mindst for retten trække vejret frit!

En af filmhistoriens største kunstnere, Charlie Chaplin, var yderst samfundskritisk og brugte hele sit liv på, at påvirke verden i en fredelig og retfærdig retning – Til magtens skræk og rædsel.  Magten synes ikke, kunst ikke bør være politik, men behagelig adspredelse…. Det synes kunstnerne bare ikke.

En af de mest betydningsfulde kunstnere i vores tid, John Lennon, fik millioner over hele verden til at synge med på, at vi skulle give freden en chance. Så han blev fjernet.

Men mennesker, der gennemskuer magten, eller bliver tyranniseret, vil altid gøre oprør. Det har forfatteren og filosoffen, Villy Sørensen skrevet en lille tekst om, som jeg gerne vil læse. Den hedder:

                                   Vold og afmagt.

Verden regeres med vold og magt.
Et styre, der bygger på vold og magt, kan ikke bestå.

De velmenende kommer altid til kort,
når sjældent til magtens top eller blot til dens bjergside.
De, der kommer op med vold, kommer også ned.

De der regerer med vold og mord har aldrig fred.
Hvor der ikke er dødsstilhed mellem deres undersåtter,
aner de en trussel, der må straffes med døden.

Med vold og magt kan de udrydde en halv nation
eller en hel, teknikkens fremskridt taget i betragtning.
Få den til at leve og trives, kan de ikke.

Tyranners dage er altid talte: de vil fældes af andre tyranner.
Kun samfund, der bygger på det, der kaldes utopisk,
naivt og urealistisk,
har en fremtid.

 

Brev fra Torben Brandstrup til Mette Frederiksen:

Kjære Statsministerium og Statsminister Mette Frederiksen.

Jeg kan ikke sove. Jeg kan ikke tænke. Jeg kan stort set intet pg.a Jeres (Statsministerens og Regeringens) nye Epidemi-Lov, som I  vil indføre. Den giver Jer Mulighed for, at udøve en Magt saa stor, at Hitler vilde have kigget i Jeres Retning med Beundring, og havde sagt “Ach so!”.

Tænk paa, at I faar Mulighed for, at faa frataget Vores (Folkets) Ret til selv, at bestemme, vælge, og Forme Vores egen Tilværelse. I kan tvinges Os (Folket) i Behandling, Isolation, og Vi (Folket) kan blive tvunget af Jer (Statsministeren og regeringen) til at blive vaccineret. Alt sammen imod Vores (Folket) Vilje! Er det korrekt, at gøre, og – om ikke andet, at KUNDE gøre saadan noget?! I kan tilmed HENTE Folk, hive dem ud af deres Hjem, saa Naboer, Venner, og Bekendte, kan se Vedkommende blive hevet ud af sit Hjem med Djævlens Vold og Magt i Haandjern, som en KRIMINEL, eller som en Gris, der skal slagtes, blot paa en FORMODNING om, at Vedkommende kan være SMITTET.
Bemærk venligst, at Ordne “Formodning”, og “Smittet” blev fremhævet med store Bogstaver. De blev saadan fordi, at I kan Kidnappe (vil jeg kalde det!) hvem som helst, undtagen Jer selv, og Medlemmer af Kongehuset kan jeg forestille mig, blot ved at FORMODE (Altsaa, at tro, ikke vide), at en Person er SMITTET (Ikke syg, blot smittet).
I har endda saa forfærdelige Muligheder, at I kan gøre alt det ved en almindelig Influenza.
Frihed, der kan tages tilbage, har paa intet Tidspunkt været Frihed.

Ingen Sygdom er saa farlig, at Livet skal gaa i staa.
I MAA, og SKAL forhindre den nye Epidemi-Lov. Jeg beder Jer! For Friheden, for Medmennesket! Kom til Fornuft!

Hvad betyder Ordet “Folkestyre”? Betyder det, at det er Os (Folket) der styrer, eller betyder det, at det er Jer, der styrer os (Folket)? Jeg ved godt, hvad Svaret er. Men gør I?

Intet uden Mildhed
Ærbødigst
Torben Brandstrup